07.01.2010
Nateaj za stanovanjsko sosesko Sonna vas, Domale, 1. nagrada.
11 stanovanjskih zgradb, 211 enot.