07.05.2009
Nateaj za 2 stanovanjska objekta v Ljubljani, 2. nagrada.