18.08.2010
Nateaj za poslovni kompleks Eles Berievo, 3. nagrada.