14.12.2010
Nateaj Kaai 24, Ghent, 2. nagrada, v sodelovanju z B-arhitekten.