23.04.2011
Plenikova medalja za stanovanjsko sosesko Sotoje!